No comments yet

Årsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet

Med dette innkalles herved til Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet.
Dato og tid: sørdag 19. mars 2017 kl 13:00.
Sted: Grimstadvegen 38 Søreidgrend.

Dagsorden:

1. Valg av sekretær og 2 personer for undertegning av protokollen
2. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden
3. Årsberetning for 2016
4. Regnskap for 2016
5. Planer og budsjett for 2017
6. Valg av styret til Kristi Åpenbaringsmenighet

Post a comment