No comments yet

Årsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet

Med dette innkalles Årsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet.

Sted: Grimstadvegen 38 5252 Søreidgrend

Tid: 13.00 (Etter Liturgi og Vesper)

Agenda:

Åpning – godkjenning av innkalling, godkjenning av forretningsorden

2 Konstituering –  referent, 2 protokollunderskrivere

Årsberetning 2017

Regnskap 2017 m/revisors beretning     

Budsjett 2018

6 Valg av styret

Post a comment