No comments yet

Årsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet

Med dette innkalles Årsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet.

Sted: Grimstadvegen 38 5252 Søreidgrend

Tid: 17.februar 2018 13.00 (Etter Liturgi)

Agenda:

1 Åpning – godkjenning av innkalling, godkjenning av forretningsorden

2 Konstituering – referent, 2 protokollunderskrivere

3 Årsberetning 2018

4 Regnskap 2018 m/revisors beretning

5 Budsjett 2019

6 Valg av styret

Post a comment