Ekstraordinært Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet.

  Med dette innkalles herved til Ekstraordinært Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet. Dato og tid: søndag 04. september 2016 kl 13:00. Sted: St.Sunniva kap., Nygårdsgaten 124, Bergen. Dagsorden: 1. Valg av sekretær og 2 personer for undertegning av protokollen 2. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden 3. Banklån med formål til kjøp...

Continue reading

Vi kjøpte vårt eget kirkebygg!

Kjære sognebarn , venner, brødre og søstre! Den 8.juli var en spesiell hendelse i livet til den ortodokse Norge. Vår menighet har blitt eier av ny kirke. Dette er den første eiendommen som ble kjøpt av Den russisk-ortodokse kirke i Norge. For mange år leide vi et kapell. I begynnelse...

Continue reading

En russisk prest døypte isbrytar i Bergen.

Laurdag 28.november døypte den russiske ortodokse presten Dmytro Ostanin isbrytaren «Aleut» ved Skoltekaien i Bergen sier aviser.     Dette er første  av tre Havyard sine isbrytande offshorefartøy til det russiske reiarlaget. I november 2013 inngikk Havyard kontrakt på levering av design og bygging av isbrytende offshore fartøy til det russiske rederiet FEMCO....

Continue reading

Presteskapet

Min prestevielse fant sted i Smolensk, festdagen for den ærlige Riza av Jomfru Maria i Vlaherna 15 juli 2007. Jeg ble ordinert til presteskapet av nåværende patriarken av Moskva, tidligere Metropolitan Kirill. Her legger jeg ut noen bilder av denne store dagen for meg.

Continue reading