Øst i Nord (fra facebook)

Ortodokse munker møter norsk mannskor i Birkeland kirke. Munkene fra Den hellige erkeengels kloster i Kovilj, Serbia kommer til Norge i forbindelse med urfremførelsen av Bogoluchie av Djuro Zivkovic, med BIT20 og dirigent Christian Karlsen (se lørdagens program). Koret er blant de ytterst få som holder den gammel-serbiske ortodokse sangtradisjonen...

Continue reading

Årsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet

Med dette innkalles Årsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet. Sted: Grimstadvegen 38 5252 Søreidgrend Tid: 13.00 (Etter Liturgi og Vesper) Agenda: 1 Åpning – godkjenning av innkalling, godkjenning av forretningsorden 2 Konstituering –  referent, 2 protokollunderskrivere 3 Årsberetning 2017 4 Regnskap 2017 m/revisors beretning      5 Budsjett 2018 6 Valg av styret

Continue reading

Årsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet

Med dette innkalles herved til Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet. Dato og tid: sørdag 19. mars 2017 kl 13:00. Sted: Grimstadvegen 38 Søreidgrend. Dagsorden: 1. Valg av sekretær og 2 personer for undertegning av protokollen 2. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden 3. Årsberetning for 2016 4. Regnskap for 2016 5....

Continue reading

Kirken vår. 1962 år.

På et fantastisk ressurs «Markus» (Marcus – Spesialsamlingene til Universitetsbiblioteket i Bergen) har jeg funnet de tidligste bildene av vår kirke fra et fly (Widerøe’s Flyveselskap A/S). Se og nyt, 1962! Ta hensyn til uthus i nærheten av kirkebygg. Hvis vi tenker på vaskeriet hang utenfor huset ser det ut som...

Continue reading