Fra NyttiOs.com: SERBISK AMBASSADØR OG KONSUL BESØKTE OS

I en lokal nettavis ble det publisert en artikkel om besøk av serbiske Ambasadør og konsul i Os. SERBISK AMBASSADØR OG KONSUL BESØKTE OS La ned blomster ved minnestein til jugoslaviske krigsfanger og ved minnesmerket til Marie Østrem (på bildet fra venstre til høyre: Anastasiya (7), Jelica Dimitrijevič – konsul, Suzana Boškovič-Prodanovič – Ambassadør, prest...

Continue reading

Ekstraordinært Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet.

  Med dette innkalles herved til Ekstraordinært Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet. Dato og tid: søndag 04. september 2016 kl 13:00. Sted: St.Sunniva kap., Nygårdsgaten 124, Bergen. Dagsorden: 1. Valg av sekretær og 2 personer for undertegning av protokollen 2. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden 3. Banklån med formål til kjøp...

Continue reading

Vi kjøpte vårt eget kirkebygg!

Kjære sognebarn , venner, brødre og søstre! Den 8.juli var en spesiell hendelse i livet til den ortodokse Norge. Vår menighet har blitt eier av ny kirke. Dette er den første eiendommen som ble kjøpt av Den russisk-ortodokse kirke i Norge. For mange år leide vi et kapell. I begynnelse...

Continue reading

En russisk prest døypte isbrytar i Bergen.

Laurdag 28.november døypte den russiske ortodokse presten Dmytro Ostanin isbrytaren «Aleut» ved Skoltekaien i Bergen sier aviser.     Dette er første  av tre Havyard sine isbrytande offshorefartøy til det russiske reiarlaget. I november 2013 inngikk Havyard kontrakt på levering av design og bygging av isbrytende offshore fartøy til det russiske rederiet FEMCO....

Continue reading