Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet

Event details

  • søndag | februar 28, 2016
  • 12:30
  • St.Sunniva kap., Nygårdsgaten 124, Bergen
  • 41184994

Med dette innkalles herved til Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet.
Dato og tid: sørdag 28. februar 2016 kl 12:30.
Sted: St.Sunniva kap., Nygårdsgaten 124, Bergen.

Dagsorden:

1. Valg av sekretær og 2 personer for undertegning av protokollen
2. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden
3. Årsberetning for 2015
4. Regnskap for 2015
5. Budsjett for 2016
6. Valg av styret til Kristi Åpenbaringsmenighet