Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet

Med dette innkalles herved til Menighetsmøte i Kristi Åpenbaringsmenighet. Dato og tid: sørdag 28. februar 2016 kl 12:30. Sted: St.Sunniva kap., Nygårdsgaten 124, Bergen. Dagsorden: 1. Valg av sekretær og 2 personer for undertegning av protokollen 2. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden 3. Årsberetning for 2015 4. Regnskap for 2015...

Continue reading

Årsdagen til Fr.Dmitro sin diakonatet

Det blir både vigilien og lituri på årsdagen til Fr.Dmitro’s sin ordinasjon i diakon. Vigilien blir 30.juni kl.17 og liturgien starter kl.10 1 juli. Alle er hjertelig velkommen!  

Continue reading